Articole de Acsinte Dobre

  1. Prima pagină
  2. Acsinte Dobre

Limbaj, comunicare şi raţionalitate comunicaţională – dimensiuni fondatoare ale umanului / Acsinte Dobre

Între experienţele fondatoare ale umanului în lumea contemporană, ce stimulează gândirea filosofică fecundă, amintim marea diversitate a experienţelor lumii trăite, apoi a construcţiilor ştiinţifice, tehnice, politico-economice, a creaţiilor artistice. Comunicarea – constrângător prezentă în astfel de demersuri definitorii – nu este doar o altă experienţă fondatoare, ci un fel de matrice (cu origini şi în…

Motivația și argumentația discursiv-simbolică în comportamentele socio-umane / Acsinte Dobre

Fără a mai reduce motivația umană la descărcări de surplus energetic – ca în viziuni freudiene, tributare unor modele fizicaliste – o putem înțelege mai cu acuratețe, în termeni de proiecte și de structuri relaționale mijloace – scopuri. O explicitare praxiologică a unor asemenea structuri este oferită prin înlănțuirea metodico-anticipativă : Obiectiv – Resurse –…

Edificarea subiectului uman și calea, deschisă la infinit, a adevărului * / Acsinte Dobre

Cunoscuta caracterizare a adevărului, prin așa-zisa teorie a corespondenței și adecvării, inițiată încă de Aristotel, supraestima rolul lumii extra- conceptuale, al obiectelor exterioare, ca dat primordial, ce se impuneau, ca atare, subiectului. În filosofia modernă, mai ales în cea kantiană și post-kantiană – predominant spiritualistă – afirmarea puternică a spiritului activ, a eu-lui de tip…

Metafora şi gândirea ştiinţifică înnoitoare / Acsinte Dobre

Dimensiunea metaforică în comunicarea interumană (dimensiune ce scapă, de regulă, computerului – translator dintr-o limbă în alta) se constituie ca o primăvară a limbajului, nu numai în beletristică, ci şi în ştiinţă. Într-o exprimare memorabilă ce marchează deschiderea discursului ştiinţific către bogăţia şi vitalitatea metaforelor, C. Noica arăta că „e prea multă neutralitate şi indiferenţă…

Motivația și angajarea morală în acțiunile socio-umane / Acsinte Dobre

Funcționarea optimă a organismului individului uman, cu aspectele sale somatice și psihice se corelează necesarmente cu variatele motivații ale acțiunii umane. J. Nuttin considera motivația (Théorie de la motivation humain, Paris, 1980, p. 13 ) ca o determinantă permanentă în comportament, ce se manifestă prin aceea că „organismul se orientează activ, în mod preferențial, spre…

Dimensiuni filosofice și etice ale conceptului de informație / Acsinte Dobre

O tendință unificatoare vizând cu deosebire domeniul organic, pe de o parte și acela al psihicului, al socio-umanului centrat pe conștiință, pe de altă parte, se înfăptuiește pornind de la conceptul de informație, de la metodele și modelele cibernetice și computaționale, corelate cu același concept. Chiar dacă statutul ontic al informației – ca, de altfel,…

Știința și credința în perioada unui presant și (uneori) neresponsabil secol al XXI-lea / Acsinte Dobre

Etapa contemporană a tehnoștiinței marchează cu putere contrastul cu proiectul logoteoretic exprimat prin știința antică (mai ales din Grecia). Ea este în opoziție și cu viziunea modernă a științei, impregnată oarecum de dualismul filosofic cartezian; se continua, astfel, a asimila cunoașterea științifică cu un demers fundamental și aproape exclusiv teoretic, independent de acțiunile socio-umane, de…

Vechiul univers Gutenberg și lumea virtuală nouă a internauților / Acsinte Dobre

Într-o carte densă (Mario Varga Llosa, Civilizația spectacolului, București, Ed.  Humanitas, 2018), cuprinzând analize filosofico-culturale ale progresului ambiguu din contemporaneitate, Llosa – deținătorul Premiului Nobel pentru literatură – repunea o întrebare, prezentă și la alți creatori de prim rang, anume, „vor supraviețui oare cărțile pe (suport de) hârtie sau cărțile electronice le vor îndepărta definitiv…

Marea înșelătorie generalizată a manipulării în lumea supertehnologizată / Acsinte Dobre

Epoca noastră istorică este, în largă măsură, una în care înșelarea, dezinformarea și manipularea indivizilor, a grupurilor sociale au devenit tot mai prezente, chiar oarecum de neînlocuit, mai ales ca mijloace de dominație și de spoliere la nivelul națiunilor și prin ele, la nivel global. Cum  remarca cercetătoarea  Ariane  Bilheran (în Manipulation, Ed. A. Collin,…

Să  regândim conflictele  sociale în  lumea complexă  de azi / Acsinte  Dobre

Într-o trecere în revistă sintetică a confruntărilor politico-filosofice și morale din Occident, gânditorul contemporan francez A. Finkielkraut sublinia accentuarea rupturii cu trecutul, cu valorile si tradițiile ce s-au sedimentat în istorie. Dimensiunea prezentului și într-o oarecare măsură, a viitorului au o prioritate tot mai acaparatoare. Tendința către gândirea liberă este tot mai cenzurată de barierele…

Universal şi contextual-istoric în evolutia spiritual-culturală a postmodernității / Acsinte Dobre

La baza mentalităților şi a proiectelor formativ-educaționale ale societății capitaliste din ultimele două secole domina dictonul „Timpul înseamnă bani”. Din această perspectivă globală se supraapreciau exercitarea tehnico-practică a rațiunii, realizările material-practice şi cunoştințele solidare cu acestea din urmă. Pentru omul burghez clasic, weberian, tot ce nu se prezenta ca funcțional, utilitar era disprețuit în numele…
Meniu