Articole de Elena Grigoriu

  1. Prima pagină
  2. Elena Grigoriu

Metoda fenomenologică în analiza experienţei estetice la Mikel Dufrenne sau neutralizarea irealului în real / Elena Grigoriu

Dacă putem spune că filosofii germani au rol însemnat în constituirea teoriilor despre artă şi frumos într-o disciplină teoretică, filosofia artei căpătând astfel o autonomie, putem în aceeaşi măsură să afirmăm că zona de graniţă între estetică şi filosofia artei, cea a Poeticilor, a prins consistenţă în filosofia franceză a secolului XX. Remarcăm o trecere de la…

Scurt comentariu privind perspectiva curentă asupra semnificaţiilor limbajului şi cea pe care o prezintă Wittgenstein (Cercetări filosofice, 37-44) / Elena Grigoriu

Problema semnificaţiei este centrală în semiotică, logică şi filosofia limbajului. Pentru toate cele trei domenii destinaţia limbajului este aceea de a semnifica. Ceea ce diferenţiază însă modul de abordare este rolul şi scopul pe care semnificaţia îl revendică în limbaj. Primul consideră semnificaţia o trăsătură particulară a limbajului şi are în vedere delimitarea acesteia prin…
Meniu