Cercul absurdului la Lev Şestov şi limitele identităţii personale / Bogdan George Silion

Dacă se poate vorbi în prezent despre o valorizare a filosofiilor marginale ca mărci ale unei noi ideologii, bazate pe dominaţia identităţilor multiple ori pe a celor de gen, cu siguranţă că filosofia lui Şestov s-ar putea încadra într-un astfel de curent. Dar ar fi un gânditor incomod, ce pune în paranteză orice ideologie. Minoritar…
Meniu