Notă despre unele influențele filosofice în gândirea lui Petre Țuțea / Bogdan Rusu

Petre Țuțea nu s-a considerat filosof și n-a fost filosof nici prin formație, nici prin profesie și nici prin vocație. El s-a considerat un gânditor „teologal”, nici filosof, nici teolog, un gânditor care se mișcă cu sculele sale în orizontul dogmelor creștine. Aceste scule, însă, erau economice, sociologice, juridice și filosofice. Kant a afirmat că…

Universal şi contextual-istoric în evolutia spiritual-culturală a postmodernității / Acsinte Dobre

La baza mentalităților şi a proiectelor formativ-educaționale ale societății capitaliste din ultimele două secole domina dictonul „Timpul înseamnă bani”. Din această perspectivă globală se supraapreciau exercitarea tehnico-practică a rațiunii, realizările material-practice şi cunoştințele solidare cu acestea din urmă. Pentru omul burghez clasic, weberian, tot ce nu se prezenta ca funcțional, utilitar era disprețuit în numele…
Meniu