Metafora şi gândirea ştiinţifică înnoitoare / Acsinte Dobre

Dimensiunea metaforică în comunicarea interumană (dimensiune ce scapă, de regulă, computerului – translator dintr-o limbă în alta) se constituie ca o primăvară a limbajului, nu numai în beletristică, ci şi în ştiinţă. Într-o exprimare memorabilă ce marchează deschiderea discursului ştiinţific către bogăţia şi vitalitatea metaforelor, C. Noica arăta că „e prea multă neutralitate şi indiferenţă…
Meniu