Metoda fenomenologică în analiza experienţei estetice la Mikel Dufrenne sau neutralizarea irealului în real / Elena Grigoriu

Dacă putem spune că filosofii germani au rol însemnat în constituirea teoriilor despre artă şi frumos într-o disciplină teoretică, filosofia artei căpătând astfel o autonomie, putem în aceeaşi măsură să afirmăm că zona de graniţă între estetică şi filosofia artei, cea a Poeticilor, a prins consistenţă în filosofia franceză a secolului XX. Remarcăm o trecere de la…
Meniu