Absolutul în istorie. Istorie celestă şi istorie pământească. Berdiaev şi sensul istoriei / Cristian Florea

Filosofia istoriei face dovadă, după Berdiaev, măreţelor victorii ale eternităţii asupra timpului şi pieritorului. Acolo unde se revelează divinitatea, interiorul devine exterior, misterul insondabil al Fiinţei se face Poveste, iar roata timpului se pune în mişcare. “Viaţa divină”, într-un sens, este istorie – istorie celestă. Numai monismul gândeşte divinitatea ca absolut nemişcată. Istoria începe în…
Meniu