Restaurarea valorilor în momentele critice ale existenței / Liviu Cocei

Spre finele secolului al XIX-lea, prinde contur o disciplină filosofică orientată către studiul sistematic al valorilor, mai ales prin contribuțiile neokantienilor Școlii de la Baden, sub denumirea generică de axiologie, deși au existat gânditori care au propus și alți termeni: axionomie (J.M. Baldwin), timologie (J.G. Kreibing). Dincolo de delimitările conceptuale și încadrările teoretice, axiologia are…
Meniu